FELIX JENEWEIN 1857 – 1905 / ZE SBÍREK GFJ

1. 07. 2019 - 25. 08. 2019, 00:00

Součástí výstavního programu GFJ je výstava z Jeneweinova sbírkového fondu, která probíhá vždy v letní sezóně (červenec – srpen) a nepředstavuje pouze pevnou součást prezentačního programu galerie, vyplývající z podmínek odkazu závěti p. Marie Jeneweinové, která 95% sbírkového fondu Felixe Jeneweina v r. 1941 městu odkázala, ale slouží zároveň jako inspirativní a přímý studijní zdroj účastníkům sympozia na začátku července.

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.cz, rezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

6397-jenewein.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377

Web: http://www.gfj.kh.cz