Výstava Cesta předurčena osudem prodloužena!

Výstava Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy, která je od listopadu loňského roku k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, se setkala s mimořádným ohlasem ze strany veřejnosti. Od jejího zahájení 5. listopadu 2022 ji zhlédlo přes 25 000 návštěvníků. Proto se vedení GASK rozhodlo prodloužit tuto expozici, která je sestavena nejen z děl ve vlastnictví galerie, ale i od několika zapůjčitelů. Díky jejich ochotě bude výstava, která představuje životní dílo sester-dvojčat Válových, ve své komplexnosti pokračovat až do 10. dubna 2023. Původně byla plánována do 19. 3. 2023. Prodloužení doprovodí několik komentovaných prohlídek. 

Výstava, jejímž kurátorem je Richard Drury, je koncipována jako symbolická „pouť“ životem Květy a Jitky Válových, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů, skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Mimořádné na díle sester Válových je i jejich celoživotní tvůrčí symbióza. U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o jedné duši ve dvou tělech. Každá z nich by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. Prostě aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ dodává kurátor výstavy. K tomuto galerijnímu počinu byla vydána publikace, jejíž obsah se tematicky vztahuje nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti života a díla obou sester.

Věříme, že prodloužení výstavy, která byla uspořádána ke stému výročí narození těchto významných umělkyň, uvítají návštěvníci, kteří se na výstavu teprve chystají, ale i ti, kdo by si rádi výstavu prohlédli znovu s odborným komentářem.

Bližší informace k výstavě i doprovodnému programu na webových stránkách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře na www.gask.cz.

Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury a hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR, Města Kutná Hora

Home » Destinace » Novinky » Výstava Cesta předurčena osudem prodloužena!

Nahoru