Výběrové řízení na jednatele společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o.

Rada města Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Průvodcovská služba Kutná Hora

Náplň činnosti:
- Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, příp. dalších oborů činnosti organizace.
- Vedení a motivace zaměstnanců a příprava podkladů pro hodnocení zaměstnanců.
- Tvorba koncepční politiky společnosti.
- Spolupráce a komunikace s ostatními složkami
– zřizovatelem, ostatními příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty.

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na cestovní ruch, humanitního nebo ekonomického zaměření
- znalost problematiky cestovního ruchu v Kutné Hoře
- zkušenosti s vedením společnosti a týmu
- komunikační dovednosti a časová flexibilita
- znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
- bezúhonnost
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz sk. B

Výhodou:
- zkušenosti v oblasti cestovního ruchu
- znalost dalšího cizího jazyka

K přihlášce je nutné doložit:
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní stíhání
- souhlas se zpracováním osobních údajů – dle ust. §5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. května 2019

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

Přihláška do VŘ včetně požadovaných dokladů musí být předána v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – VŘ Průvodcovská služba Kutná Hora – ředitel/ka“ na oddělení personální a krizového řízení - podatelna Městského úřadu Kutná Hora nebo zaslána poštou na adresu Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora do 28. února 2019.


Výběrové řízení se uskuteční dne 12. března 2019. Přesný čas a místo budou upřesněny pozvánkou.

Podrobnější informace k výběrovému řízení poskytne místostarostka Mgr. Silvia Doušová, dousova@mu_kutnahora_cz, tel. 602 647 150.


Home » Destinace » Novinky » Výběrové řízení na jednatele společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o.

Nahoru