Vítězství pro Kutnou Horu

Během turistické sezóny proběhl další ročník prestižní ankety „Informační centrum roku“, jejímž vyhlašovatelem byla, ve spolupráci s vydavatelstvím KAM po Česku, Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR). Anketa na www.kampocesku.cz zaznamenala celkem přes 23 tis. návštěv.

Letošní ročník ankety prezentoval hlasující veřejnosti prostřednictvím detailně vypracované karty TIC celkem 435 certifikovaných turistických informačních center ze všech 14 krajů. Karta TIC nabídla hlasujícím v rámci ankety základní informace o konkrétním TIC, fotogalerii, galerii získaných certifikátů a ocenění, prezentaci distribuovaných periodik, propagačních materiálů a řadu dalších užitečných informací.

Široká laická i odborná veřejnost zde mohla od 21. června do 31. srpna 2018 hlasovat pro své oblíbené TIC. Během letošního ročníku ankety bylo celkem z České republiky přiděleno 15 004 hlasů a 578 hlasů z dalších 47 zemí světa.

Informační centrum Města Kutná Hora se umístilo na 1. místě ve Středočeském kraji z celkového počtu 39 certifikovaných informačních center.

Kutná Hora měla rovněž tu čest hostit Členské fórum A.T.I.C. ČR, jehož součástí bylo i slavnostní vyhlášení výsledků ankety v rámci galavečera 8. listopadu 2018 v galerii GASK. Samotné členské fórum A.T.I.C. ČR, kterého se zúčastnili zástupci turistických informačních center z celé ČR v přibližném počtu 180 hostů, probíhalo od 7. do 9. listopadu. Návštěvníci měli možnost zhlédnout veškeré krásy stříbrného města a společně se podělit o své zkušenosti a zážitky z praxe.

Informační centrum Města Kutná Hora
Sankturinovský dům
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
tel.: + 420 327 512 378
e-mail: infocentrum@kutnahora_cz

 

Home » Destinace » Novinky » Vítězství pro Kutnou Horu

Nahoru