Virtuální Univerzita třetího věku v kutnohorské knihovně

Tisková zpráva 3/2016

6.5.2016 v Kutné Hoře

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod každodenního života. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Městská knihovna Kutná Hora se v roce 2015 stala konzultačním střediskem VU3V a od té doby zde proběhly tři semestry tohoto vzdělávání. Zahájilo se „Kouzelnou geometrií“ a pokračovalo „Barokní architekturou v Čechách“. Jarní semestr 2016 se věnoval „Genealogii“. V šesti lekcích se posluchači dozvěděli, jak se tvoří rodokmen, co všechno se dá zjistit v archivech a matrikách a mnoho dalších informací. Hledání svých předků zaujalo 24 seniorů, kteří se ke studiu přihlásili. Podmínkou úspěšného ukončení studia bylo nejen vyslechnutí přednášek, ale i vyplnění dílčího testu ke každé lekci a nakonec i závěrečného testu.

2. června 2016 v 10 hod. budou všichni úspěšní studenti slavnostně oceněni v Dačického domě.

Mgr. Martina Bičíková
bicikova@knihovna-kh_cz, tel. 327 512 079
www.knihovna-kh.cz

 

Tisková zpráva 3 soubor typu pdf, (131,93 kB)

Home » Destinace » Novinky » Virtuální Univerzita třetího věku v kutnohorské knihovně

Nahoru