Uzávěrka výtvarné soutěže prodloužena!

Uzávěrka výtvarné soutěže pro děti od 6 do 15 let s názvem Mé oblíbené místo v Kutné Hoře, kterou vyhlásila redakce Kutnohorských listů ve spolupráci s Knihovnou Kutná Hora, byla prodloužena do 12. června.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií pro děti od 6 do 10 a od 11 do 15 let a navazuje na výzvu Karta Kutnohoráka, při které měli žáci ZŠ příležitost vytvořit grafické návrhy na kartičku nejen do kutnohorské knihovny. Podmínkou přijetí soutěžních prací je souhlas rodičů či zákonných zástupců. Formát čtvercový, technika libovolná. Porota vybere z každé kategorie deset prací, jejichž autoři získají drobné dárky. Práce i s vyplněnou přihláškou lze odevzdat na IC v Kollárově ulici v Kutné Hoře, nebo zaslat na adresu redakce Kutnohorských listů, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora.

Přihlášku do soutěže je možné vystřihnout z dubnového vydání Kutnohorských listů, nebo vyzvednout v IC v Kollárově ulici.

Vybrané výtvarné práce budou zveřejněny i se jménem a věkem autora na webu Kutnohorských listů či v jejich tištěné podobě, případně použity k propagaci města. Redakce plánuje z vybraných prací vytvořit pexeso pro děti, které bude součástí prázdninového vydání Kutnohorských listů. V plánu je také výstava výtvarných prací v nové knihovně Na Náměti.

Home » Destinace » Novinky » Uzávěrka výtvarné soutěže prodloužena!

Nahoru