Tři králové přicházejí... i když poněkud netradičně -:)

Tři králové přicházejí. Přinášejí radost a boží požehnání.

Netradiční okolnosti s sebou letos přinesly i netradiční řešení. Koledníci tentokrát dorazí ONLINE. 

Jak bude sbírka probíhat?
ONLINE KOLEDA
ONLINE koleda vám chce zprostředkovat zážitek z koledování ve virtuálním prostoru. Věříme, že online koledníci vás potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Navštivte ONLINE koledu, přijměte požehnání a přispějte do ONLINE kasičky. Přispět můžete přímo sociálním službám kutnohorské charity vyplněním PSČ.
Přispívat do ONLINE kasičky můžete do 30. 4. 2021.
TŘÍKRÁLOVÉ POKLADNIČKY
Jsou umístěné ve Vašem regionu a jejich seznam najdete na www.kh.charita.cz. Letos je termín pro vhození příspěvku do tříkrálových pokladniček mimořádně prodloužen. 
Přispět můžete až do 24. 1. 2021.
BANKOVNÍM PŘEVODEM, QR PLATBA více informací na https://kh.charita.cz/aktualne/clanky/tri-kralove-prichazeji/

Můžete nám pomoci i sdílením na facebooku: https://www.facebook.com/charitakutnahora

Svými dary přispějete na automobil pro stále se rozšiřující terénní služby pro klienty Občanské poradny Střediska Racek a pro lidi bez domova Střediska Atrium. Každý rok také pomáháte financovat činnost Dobrovolnického centra a prorodinné aktivity center Kopretina, Domek a Maják.

tz, Pavlína Licková, Oblastní charita Kutná Hora, www.kh.charita.cz

Tříkrálová sbírka_foto_Lenka Dytrychová (2).JPG

 

Home » Destinace » Novinky » Tři králové přicházejí... i když poněkud netradičně -:)

Nahoru