Tip na prázdninový výlet: Zelená oáza v podzámčí, kde dravci létají ladně nad hlavami návštěvníků, a kde je možné pozdravit se s liškou Eliškou

Obdivovat v letu hned několik dravců najednou, setkat se s bílými jeleny, liškou Eliškou a řadou dalších zvířat z české přírody je možné v ukázkové oboře ve Žlebech o prázdninách, nebo do konce září. Areál v těsném sousedství zámeckého parku nabízí příjemné zázemí, dětské hřiště a občerstvení. Návštěvníci zakoupením vstupenky do obory, na program s krmením jelenů a ukázkou letu dravců podporují provoz vlastní záchranné stanice pro živočichy v Lipci u Pardubic. Provozovatelé obory Žleby nabízejí i naučný program pro základní školy, se kterým dojíždějí pravidelně i do Kutné Hory. 

„Program v oboře ve Žlebech je zaměřen na  život dravců ve volné přírodě, jejich ochranu a práci naší záchranné stanice,“ konstatoval Ondřej Pelikán, jeden z provozovatelů ukázkové obory ve Žlebech, který se zaměřuje na výcvik dravců i péči o zvířata v záchranné stanici. Zatímco oboru ve Žlebech mají ochránci přírody pro své zvířecí svěřence v pronájmu od lesů ČR již více než dvacet let, vlastní navíc i záchrannou stanici v Lipci u Pardubic, která je v provozu od roku 2007. Vybudovali si ji přestavbou bývalého kravína. Ve velkých voliérách tam v současné době pečují o více než padesát poraněných zvířat, která připravují k návratu do volné přírody. V současné době tam například na vypuštění čeká dvacet poštolek. Ročně však projde stanicí kolem 400 zvířat. V záchranné stanici v Lipci nejčastěji pečují o poštolky, káňata, kalouse, puštíky, ježky, poměrně často o netopýry, občas o zajíce a srnku, do péče pracovníků záchranné stanice se často dostávají i zvířata z bezprostřední blízkosti lidských obydlí jako jsou kosi, drozdi, vlaštovky, jiřičky, rorýsi, vrabci, strakapoudi, žluny, datli a další.  Po zotavení je většina zvířat vypouštěna zpět do volné přírody. Jsou však i takové případy, kdy tomu již nelze. To je případ i lišky Elišky.

„Od narození byla vychovávána lidmi, což znemožňuje její vypuštění do volné přírody. Má ráda lidi, vyhledává jejich přítomnost a vítá je vrtěním ocasem. Ztratila plachost a tím by byla v přírodě ohrožena, dlouho by tam nepřežila,“ vysvětlil Ondřej Pelikán a doplnil, že záchrana má i tuto stinnou stránku, kdy některá zvířata jsou odkázána na život ve voliéře nejen díky ochočení, ale třeba i kvůli trvalému zranění. Elišku můžete navštívit v oboře ve Žlebech. Snahou pracovníků záchranné stanice je umožnit zachráněným zvířatům svobodný návrat do přírody. Většinou se to daří. Některá vypuštěná zvířata své zachránce občas potěší návštěvou. Přilétá za nimi drozd, kos i holub. V době naší návštěvy v oboře Žleby přiletěl a usedl na hlavu své ochránkyně Andrey Klemanové.

V oboře ve Žlebech je při ukázkách možné vidět v letu několik dravců najednou, což není v ČR běžné.

Je krásné letní odpoledne a právě začíná program. Pár kroku před zraky návštěvníků se schází stádo bílých jelenů. Dostali své oblíbené pochoutky a na lidi, kteří stojí s fotoaparáty za nedalekou ohradou, si již přivykli. Následovat bude ukázka dravců. Diváci usedají na lavičky a nechávají se vtáhnout do děje. „Pouštíme nejdříve sovy, potom dravce. Snažíme se odlišit od podobných ukázek, které jsou v republice k vidění, a tak pouštíme sovy spolu ve větší skupině, což není běžné. A potom společně i dravce jako jsou např. raroh, luňák, káně, krkavce, dva orli a sup jímž program vrcholí,“ popisuje program Ondřej Pelikán, který program řídí a komentuje. Při ukázkách přelétávají těsně nad hlavami návštěvníků. Při odchodu mají zájemci ještě příležitost vyfotit se za symbolický poplatek s kání na ruce. Výtěžek z této akce je rovněž určen na podporu a chod záchranné stanice v Lipci. Vybudována byla a její provoz je financován z darů sponzorů. „Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem dárcům a adoptivním rodičům zvířat. S většinou z nich se známe již osobně, pravidelně nás navštěvují. Ročně máme v péči okolo 400 zvířat a z vlastních zdrojů bychom nebyli schopni vše financovat,“ konstatoval Ondřej Pelikán a doplnil, že v posledních dvou letech na provoz záchranné stanice začal přispívat i Pardubický kraj.

Obora ve Žlebech je otevřena od května do září každodenně od 10 do 18 hodin. Program – krmení bílých jelenů a letové ukázky dravců se konají o prázdninách mimo pondělí od 12.00 a od 15.30 hodin, v září jen o víkendu.  Vstupné pro dospělé činí 50 Kč, děti studenti, důchodci 40 Kč, děti do 3 let a ZTP mají vstup zdarma.

Jak se máme zachovat, když nalezneme v přírodě opuštěné zvíře? Jak poznáme, že potřebuje pomoc člověka?

„Pokud je zvíře viditelně poraněné, má pohmožděné křídlo, kulhá, je od krve, lezou po něm mouchy,“ konstatoval Ondřej Pelikán a připomenul, že mezi časté úrazy ptáků patří sražení projíždějícím autem. Pokud je pták pouze otřesen, poskakuje po silnici nebo pod oknem a není vážněji poraněn, stačí, když mu pomůžeme dostat se mimo vozovku či ho na chvíli umístíme do papírové krabičky, odkud za pár hodin zase vyletí.

Jak upozorňují pracovníci záchranné stanice, pokud v přírodě uvidíme mládě srnky, zajíce bez matky, ne vždy potřebují lidskou pomoc. Tato mláďata se většinou o sebe postarají sama a zbytečně bychom je vytrhli z jejich vlastního prostředí. Stejně tak jako ptáci, kteří opustili své hnízdo, ještě nelétají a poskakují po zemi. „Rodiče je krmí a starají se o ně i mimo hnízdo. Když nalezneme holátko netopýra vypadlé z úkrytu, většinou ho stačí vrátit zpět do skuliny, kde se ho jeho matka ujme. V případě nejistoty je nejlepší zavolat, poradíme, případně přijedeme,“ upozornil Ondřej Pelikán a doplnil, že kromě webových stránek obory Žleby existují ještě stránky zvíře v nouzi, kde jsou kontakty na nejbližší záchranné stanice. „Je vždy lepší zavolat a poradit se,“ doplnila Lenka Pelikánová, která se mimo jiné zaměřuje na odchov mláďat v záchranné stanici a připomenula některé případy, kdy lidé ve snaze pomoci nevhodným krmením zvířeti spíše ublížili.  Více informací o oboře ve Žlebech i jak postupovat při nálezu zvířete naleznou zájemci na webových stránkách obory Žleby ZDE a o záchranné stanici v Lipci ZDE. Odkaz na další YouTube videa ZDE.

tz., Monika Pravdová, Kutnohorské listy

Obora Žleby_web (2).JPG

Home » Destinace » Novinky » Tip na prázdninový výlet: Zelená oáza v podzámčí, kde dravci létají ladně nad hlavami návštěvníků, a kde je možné pozdravit se s liškou Eliškou

Nahoru