První krůčky pana Dačického!

Narození bylo hektické a bez zajištění materiální podpory rodičů by Mikuláš nemohl vyrůstat a dospívat! Postupně si získává prostor, přízeň a zájem jako vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. 10311 návštěvníků za 10 měsíců je příslibem, že se dobře rozbíhá.  Milovníci památek si prohlédli nově zrekonstruovaný gotický dům či využili nabídku kulturních a vzdělávacích akcí. Nemalou součástí návštěvníků Dačického domu jsou ovšem děti! Ať se již jedná o školní skupiny, děti z mateřských škol či děti, které se účastní zábavných akcí se svými rodiči.

Dačického dům

„Pojďte historii učit zábavou! To je naše heslo, kterým se budeme řídit i v dalších letech. Vždyť děti jsou to nejcennější, co máme a do čeho musíme s radostí investovat jak finance tak hlavně čas. Jejich radost je naší prioritou!“ to jsou slova ředitelky centra paní Dagmar Fundové.

Dačického dům

Dačického dům je nový unikátní projekt, který se podařilo městu Kutná Hora uskutečnit díky dotacím z Integrovaného operačního programu. Provozovatelem centra je Nadace Kutná Hora – památka UNESCO a dalším z partnerů je Univerzita Pardubice. Všichni partneři musí v rámci plnění dotačních podmínek plnit své povinnosti a zajistit naplnění programových aktivit centra. Za rok 2016 je splněno!

V Dačického domě Vám nabízíme:

  • Unikátní pozdně gotický dům přístupný od sklepa po podkroví, rodiště známého frejíře a bouřliváka Mikuláše Dačického z Heslova
  • Edukační programy pro školky, základní a střední školy, individuální návštěvníky a rodiny s dětmi
  • Interaktivní expozice o památkách UNESCO a města Kutná Hora využívající nejnovější prezentační a vizuální prostředky (interaktivní podlahovou projekci, dotykové obrazovky, videomaping, animovaný film, stavebnice)
  • Sezónní tematické výstavy, konference, workshopy, kulturní program
  • Možnost pronájmu konferenčních prostor včetně kompletního technického zázemí

DD3.jpg

 „Buď vítán, kdo vstoupíš v dům můj, co host vážený. Pookřeje zde oko i duše tvá a seznáš, že Hory Kutné jsou městem otevřeným každému, kdož otevře srdce své a přijme pohostinnost nejen v komnatách domu mého, ale i v uličkách města, v nichž proudí život pestrý, veselý i lahodný, jak vinná číše moku perlivého.“  Váš Mikuláš Dačický z Heslova

Více na našich stránkách www.dacickehodum.cz

Kontakt:  Dačického dům – Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO
               Komenského náměstí 41, 284 01 Kutná Hora
               Manažer provozu: Eva Novotná, DiS. Tel: 605 900 486, Eva.novotna@dacickehodum_cz

Otevírací doba: Každý den po celý rok

pdf.png TZ Dačického dům (pdf 415,22 kB)

Home » Destinace » Novinky » První krůčky pana Dačického!

Nahoru