Podzimní sezóna v GASK

V průběhu podzimní sezóny mohou návštěvníci galerie navštívit hned několik nových
výstav, komentovaných prohlídek, přednášek či workshopů. Součástí výstavního programu
je i mezinárodní výstava Otřesy v Lipsku. Příznivci GASK se mohou těšit na v pořadí již druhé,
tentokrát podzimní zahájení sezóny, jehož součástí bude koncert zpěvačky, textařky a
výtvarnice Vladivojny La Chii & 4trio. Listopadová interaktivní výstava Lajka představí nový
celovečerní debut Aurela Klimta spolu s jeho starší filmovou i divadelní tvorbou. V závěru
roku dozná zásadní obměny stálá expozice Stavy mysli / Za obrazem.
 
Prvním počinem v nadcházející podzimní sezóně je výstava Otřesy, která představuje v Lipsku
české a slovenské umělce. Projekt, jehož cílem je přispět k vzájemné kulturní výměně mezi
zúčastněnými zeměmi, vznikl na základě spolupráce mezi německou kurátorkou Verenou
Tintelnot, slovenskou kurátorkou žijící v Lipsku Lenkou Kurkovou a vedoucím kurátorem GASK
Richardem Drurym. Tématem výstavy, jak již napovídá její název, je reflexe současného
celosvětového dění. Reaguje na vzrůstající násilí fyzické či myšlenkové, na hrozby politické či
náboženské, nevyhýbá se ani aktuálnímu tématu ekologie. Součástí toho všeho je také zásadní
role médií ve způsobu šíření informací a jejich následného přijímání veřejností. Výstava uvádí
dva umělce ze Slovenska a dva z Česka, dva muže a dvě ženy, kteří již představili svou tvorbu
v GASK. Svá díla zde prezentují Jiří Sozanský, Rudolf Sikora, Ilona Németh a Dana Sahánková.
Slavnostní zahájení proběhlo 15. září. Výstava potrvá do 7. října 2017 v areálu Leipziger
Baumwollspinnerei v centru současného umění Halle 14.
 
V sobotu 30. září budou slavnostně zahájeny dvě nové výstavy. V Galerii II – Přesahy grafiky to
bude výstava Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů J. H.
Kocmana. Výstava prací absolventů Ateliéru papír a kniha, která zahrnuje jeho činnost v rámci
Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně v rozmezí let 1998–2011,
představuje nejen konkrétní umělecká díla, ale demonstruje také dlouholetý zájem instituce
o autorskou knihu a práce na papíře vůbec. Pečlivě vybíraná kolekce děl přibližuje
návštěvníkovi ojedinělé a originální ukázky přístupu ke knize a jejímu základnímu materiálu –
papíru. J. H. Kocman je nejen v českém, ale i v evropském kontextu jedním z nejvýraznějších
představitelů konceptuálního umění. „Studenty orientoval na zkoumání a interpretaci papíru
a knihy s ohledem na materiál, strukturu a funkci. Řemeslo přitom bylo východiskem pro vznik
konceptuálních děl,“ podotkla kurátorka Gina Renotière.
 
Druhá výstava s názvem Technovirus představí v rámci dlouhodobého cyklu Práce na papíře
ze sbírek GASK pořádaného v Blackboxu starší i nejnovější díla multimediálního umělce Jakuba
Švédy. Jeho práce jsou naléhavým sdělením o stavu naší civilizace a reflexí jejího ohrožení. Říši
přírody, zastoupenou organickou expresí barev nebo jen otisky přírodních prvků, konfrontuje
s racionálními strukturami civilizačních znaků a industriálními a počítačovými světy.
Slavnostní zahájení podzimní sezóny nabídne bohatý výstavní i doprovodný program. Všichni,
kdo zavítají do Kutné Hory v sobotu 21. října, se mohou těšit na vernisáže čtyř nových výstav,
doprovodná hudební vystoupení, hudební performance a světelnou instalaci zdůrazňující
architekturu jezuitské koleje. Zahájení vyvrcholí koncertem české zpěvačky, textařky a
výtvarnice Vladivojny La Chii & 4trio v 19 hodin.
 
Z nově otevřených výstav představí GASK Emoce krajiny Jana Tichého. Autor se ve své aktuální
tvorbě soustřeďuje na malířské záznamy krajinných impresí. Krajinu přetavuje do
jednoduchých znaků či struktur, které jsou v kontrastu s většinou monochromním pozadím.
Dbá na maximální kompoziční vyváženost a tvarovou i koloraturní čistotu. Precizní práci
s lazurami či vícevrstevnatou malbu kombinuje s proškrabáváním a rytím. Díky tomu dociluje
velmi autentické atmosféry svých pláten.
 
V prostoru věnovanému českému designu Whitebox se bude prezentovat Josefína Bakošová
a její Imago. Koncept přiblíží tvorbu české návrhářky autorských oděvů v novém, netradičním
světle. Představí její limitovanou kolekci Imago, která vznikla přímo pro Whitebox. Instalace
využije momentu překvapení, naznačí tvůrčí hledání, vývoj a kreativní proměnlivost
navržených modelů.
 
Barbora Bálková na výstavě v GASK představí ve dvou prostorech své, na první dojem působící,
protichůdné polohy, které se odpuzují a zároveň prolínají. V její tvorbě je ženská křehkost,
pečlivost, ale také intenzivní síla a potřeba se vyjádřit k tématům, o kterých se nemluví. Svůj
konceptuální přístup, jímž reaguje na aktuální globální a společenské problémy, ale také na
události, které se jí bytostně dotýkají, převedla do série objektů a instalací, které vytvořila ze
zvířecích kostí nebo z imitace lidské kůže. Hledání harmonie mezi utopickým a dystopickým a
jasné poukazování na rozporuplnost tabuizované reality balancuje na tenké hranici pokory a
moci.
 
Čtvrtou výstavou podzimního zahájení je Stará perspektiva Jakuba Myslína. Autora fascinuje
krása nepovšimnutého, omšelého a rezavého. Ve své tvorbě využívá nalezených předmětů a
materiálů, které propojuje s přírodninami a samorosty. Vyzdvihuje věci v jejich přirozeném
prostředí. V GASK představí jak svoje prvotiny, tak nově vytvořená díla, která přímo reagují na
architekturu a prostor barokní jezuitské koleje.
 
Režisér a výtvarník Aurel Klimt uvede v listopadu do kin svůj nový celovečerní film Lajka.
V návaznosti na tuto událost bude v GASK 11. listopadu slavnostně otevřena doprovodná
výstava Lajka: Od filmu k divadlu a zpět. Návštěvník zde uvidí filmové zákulisí i výtvarné práce
a připomene si milník lidské historie – 3. listopadu uplyne 60 let od vypuštění fenky Lajky do
vesmíru na oběžnou dráhu. Klimt, který se režisérsky a scenáristicky podílel například na
filmech Fimfárum Jana Wericha a Fimfárum II, připravil výstavu, která na pozadí Lajčina
příběhu demonstruje vztah člověka ke zvířatům. Expozice je interaktivní – zahrnuje loutky,
filmová prostředí, ale i sochy v životní velikosti. Před Vánocemi vyjde obsáhlý katalog
k výstavě, který lze i s podpisem autorů vyhrát v soutěži probíhající po celou dobu konání
výstavy. Lajkni Lajku a sleduj na: www.lajka.eu a www.gask.cz, @galeriegask Výstava se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.
Projekt vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a města Kutná Hora.
  
V závěru roku představí GASK novou podobu stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem.
Jedinečně koncipovaná sbírková expozice, která neřadí vystavovaná díla chronologicky dle
jejich vzniku nebo výtvarného stylu, ale na pozadí pestrého spektra citového a myšlenkového
života člověka, získala v roce 2015 prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis jako
Muzejní výstava roku. Východiskem expozice jsou tematické „dvojice“, ke kterým se vystavená
díla mohou vztahovat (například radost–žal, naděje–skepse, odcizení–meditace). Jde tu
především o to, aby diváci porozuměli uměleckému projevu jako něčemu, co promlouvá
k nadčasově aktuálním rovinám lidské existence. Začátkem prosince letošního roku se
expozice Stavy mysli / Za obrazem představí v zcela aktualizované podobě. Původní koncept
stálé expozice zůstane zachován, ale přibydou nové tematické okruhy stavů mysli, včetně tolik
oblíbených aforismů. Vedle řady obměn sbírkových děl bude expozice obohacena novými
dlouhodobými zápůjčkami a půjde také o tzv. „intervence“ neboli dílčí průniky tvorby
současných umělců, které budou reflektovat konkrétní tematické okruhy jinak než cestou
„klasické“ sochy či závěsného obrazu. Jde například o prostorovou instalaci či elektronická
média, tvůrčí prostředky bytostně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí. Expozice Stavy mysli se vyvíjí
v úzké spolupráci s Lektorským centrem GASK; v rámci jeho programu „GASK bez bariér“ LC
GASK připraví pro inovovanou expozici rozšířený soubor haptických přepisů vystavených
obrazů pro slabozraké a nevidomé návštěvníky a také audio průvodce stálou expozicí a
jezuitskou kolejí. Novou podobu stálé expozice představí GASK v sobotu 2. prosince slavnostní
vernisáží. Záštitu nad novou podobou stálé expozice převzali hejtmanka Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová a náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče
Daniel Marek.
 
Další doprovodné programy a akce:

Komentované prohlídky s autory a kurátorkou Veronikou Marešovou – 23. září 2017:
Od 15 hodin proběhne komentovaná prohlídka s digitální sochařkou Helenou Lukášovou
v prostorách Experimentálního prostoru k její výstavě Trans (Forma) – The Bone Phone, která
vznikla ve spolupráci s americkým umělcem Michaelem Reesem. Prohlídku zakončí křest
katalogu celého mnohovrstevnatého projektu Trans (Forma) – The Bone Phone. Poté bude
následovat druhá komentovaná prohlídka s vystavujícími autory ve Whiteboxu, a to s
Vojtěchem Říhou a Matějem Poláchem. Ti objasní svůj koncept designové expozice
s reinstalačním prvkem Superior Objects – Typokomprese.
 
Kolokvium Jan Sekera – 26. října 2017
Jednodenní odborné kolokvium bude věnováno osobnosti bývalého ředitele Galerie
Středočeského kraje Jana Sekery (1935–2015), který je spjat s historickým vývojem sítí
regionálních galerií. Po normalizační éře navrátil galerii jejímu původnímu zaměření, zasloužil
se o významné rozšíření jejích sbírek a stál u počátků rekonstrukce jezuitské koleje. Kolokvium
bude zaměřeno zejména na jeho působení v galerijní oblasti.
Proběhne u příležitosti dernisáže retrospektivní výstavy finského konstruktivisty Mattiho
Kujasala.
 
Cyklus přednášek: Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách – 350 let od založení jezuitské koleje
v Kutné Hoře

23. září JOSEF VÁCHAL A JEZUITÉ
Přednáška historičky Marie Rakušanové o inspiracích jezuitskou a církevní tematikou v díle
Josefa Váchala spojená s četbou jeho přednášky „Komika v době temna“ v podáníMartina
Kulhánka.
28. října BÁSNÍK A MISIONÁŘ
Přednáška literární historičky Marie Škarpové o Fridrichu Bridelovi, který coby jezuitský
misionář zemřel ve zdejší koleji, doplněná přednesem jeho skladby „Co Bůh? Člověk?“
v podání Alfreda Strejčka.
25. listopadu TEMNO
Promítání filmové adaptace románu Aloise Jiráska Temno z roku 1950 spojené s přednáškou
Ivany Čornejové a Víta Vlnase o historickém pozadí knižního i filmového zpracování.

9. prosince IN UMBRA FAGI – VE STÍNU BUKU
Přednáška Jakuba Pátka o významné osobnosti českého baroka, hraběti Františku Antonínu
Šporkovi, někdejším žákovi kutnohorské koleje.

ZUZANA – EUGEN – BRIKCIUS – 18. října v 18 hodin
Beseda se vzácnými hosty, která se koná u příležitosti dvojího jubilea: čtyřiceti let od vzniku
Charty 77 a pětasedmdesátých narozenin básníka, esejisty, iniciátora happeningů a výtvarníka
Eugena Brikciuse. S ním a s jeho ženou Zuzanou budeme rozmlouvat o tvorbě, exilu, politice,
přátelství a životě vůbec.
 
Jiří Brdečka – 100 let – 4. listopadu v 16 hodin
Letos uplyne sto let od narození scenáristy, prozaika, textaře, kritika, výtvarníka a režiséra
Jiřího Brdečky, jedné z nejpozoruhodnějších osobností české kultury 20. století. GASK
připomene jeho život a dílo setkáním za účasti umělcovy dcery, scenáristky Terezy Brdečkové,
knižního editora a literárního publicisty Jana Šulce a scenáristy Jiřího Kubíčka. Odpolednem
bude provázet Petr Adámek.
 
KAF GASK 2017
Kamarádi animovaného filmu 2017 jsou besedy s českými osobnostmi animovaného filmu.
Cyklus setkání vyvrcholí ve čtvrtek 2. listopadu 2017 představením tvorby Aurela Klimta a
v sobotu 11. listopadu vernisáží výstavy k poslednímu Klimtovu filmu Lajka.
 
Severský filmový podzim
Opět po roce se Lektorské centrum GASK připojuje k festivalu Severský filmový podzim –
tradiční přehlídce severské filmové kinematografie. Proběhnou celkem tři listopadové
projekce severských filmů v termínech 15. listopadu, 22. listopadu a 29. listopadu.
 
Svatomartinské hody v GASK – 11. listopadu
Degustace svatomartinských vín z Čech a Moravy a husích specialit z místních restaurací. Po
celý den budou akci zpestřovat hudební vystoupení a další doprovodný program.
Akce se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a
náměstka hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniela Marka.
 
Vánoce v GASK – 2. prosince
Návštěvníci si užijí vánoční jarmark a předvádění tradičních řemesel. Po celý den bude znít
pásmo vánočních koled a proběhnou také dva vstupy vánočních příběhů, které představí
adventní a vánoční zvyky a tradice. Nebude chybět ani mikulášský průvod s nadílkou. A možná
přijde i flašinetář.
 
GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51–53, Kutná Hora
www.gask.cz
 
Otevírací doba:
úterý–neděle, 10.00–18.00 hodin
 
Vstupné na výstavu:
dospělí 80 Kč, rodinné vstupné 120 Kč, senioři, ZTP, studenti do 26 let 50% sleva
Vstupné do celého objektu galerie:
dospělí 200 Kč, rodinné vstupné 260 Kč, senioři, ZTP, studenti do 26 let 50% sleva
Home » Destinace » Novinky » Podzimní sezóna v GASK

Nahoru