Omezení provozu chrámu sv. Barbory v září a říjnu 2019

V září je chrám sv. Barbory včetně empor a kaple Božího těla jsou běžně otevřeny denně od 9:00 do 18:00 hodin a kostel sv. Jakuba je otevřen denně od 10:00 do 17:00 hodin. A to vše mimo následující omezení:

7. a 8. 9. probíhají v Kutné Hoře Dny evropského dědictví – vybrané památky budou přístupné zdarma nebo za snížené vstupné, více na http://www.historickasidla.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&dr=197

7. 9. bude chrám sv. Barbory otevřen až od 12:30 do 18:00 hodin

20. 9. bude chrám sv. Barbory otevřen až od 12:30 do 18:00 hodin

21. 9. bude chrám sv. Barbory otevřen až od 12:30 do 18:00 hodin

V říjnu je chrám sv. Barbory včetně empor a kaple Božího těla otevřen denně od 9:00 do 18:00 hodin a to vše mimo následující omezení:

13. 10. bude chrám sv. Barbory otevřen až po skončení mše, nejdříve od 10:30 do 18:00 hodin
19. 10. bude kaple Božího těla otevřena od 9:00 do 13:30 a od 15:45 do 18:00 hodin
19. 10. bude chrám sv. Barbory otevřen od 9:00 pouze do 15:30 hodin

Děkujeme za pochopení.

Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 515 796
tel.: +420 775 363 938
e-mail: info@khfarnost_cz
www.khfarnost.cz
www.facebook.com/chramsvbarbory

 

Home » Destinace » Novinky » Omezení provozu chrámu sv. Barbory v září a říjnu 2019

Nahoru