Navýšení ubytovacích poplatků v Kutné Hoře

Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém zasedání dne 24.10.2023 odsouhlasilo navýšení ubytovacích poplatků s platností ode dne 1.1.2024. Z původních 21 Kč za noc se poplatek navyšuje na 50 Kč/noc. Tento poplatek neplatí ubytovatel, ale přímo návštěvník. Materiál o navýšení poplatku z pobytu předložený zastupitelstvu k projednání původně navrhoval navýšení na 30 Kč/noc. To byla také výše, kterou vedení města odsouhlasilo na poradě se zástupci ekonomického oddělení a oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů. Odbor cestovního ruchu, školství a kultury přezkoumal výše ubytovacích poplatků v dalších 36 městech Česka, častým pojítkem srovnání byla velikost města či zapsání destinace na seznam UNESCO.

Při projednávání materiálu zastupitelstvem jako první navrhla navýšení poplatku Silvia Doušová s odvoláním na zatěžování města turismem a zvýšenou produkci odpadů turisty a následně byl vznesen protinávrh Richarda Nocara (SPD) navýšit poplatek na maximálních 50 Kč/noc. Tento protinávrh byl nakonec odsouhlasen většinou přítomných, proti hlasoval Lukáš Seifert, jehož záměrem bylo zvýšit příjem z oblasti turismu pomocí příjmů z parkování než zvýšením ubytovacích poplatků. Hlasování se zdrželi Kateřina Špalková, Josef Viktora a Josef Treml.

Navýšení poplatku přinese zkvalitnění poskytovaných služeb ve městě, zkvalitnění turistického servisu a posílením propagace města Kutné Hory v celostátním měřítku. Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů distribuuje do ubytovacích zařízení dle možností propagační materiály a mapy města, aby ubytovatelé mohli poskytnout návštěvníkům přehled o městě hned na ubytování. Zároveň je třeba přikročit k opravě stávajícího orientačního značení a map ve městě.

Města se stejnou výší ubytovacího poplatku v České republice, tj. 50Kč/os za noc, jsou mimo jiné Praha, Brno (určité části), Český Krumlov, Rožnov pod Radhoštěm, Luhačovice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně či Františkovy Lázně.

Zákon nestanovuje výši ubytovacího příspěvku podle počtu obyvatel ve městě, turistické významnosti či jiné specifické podmínky, pouze udává maximální možnou výši příspěvku, což je 50 Kč za noc. Místní poplatek z pobytu byl zaveden 1.1.2020 a nahradil tak dřívější lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. V současné době je výnos z poplatku pro město KH za rok 2022 1 913 000 Kč, navýšením přijme rozpočet cca o 2 700 000 Kč více.

tz., Kristýna Šimonová, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů,
Město Kutná Hora, simonova@mu_kutnahora_cz, +420 722 984 977
V Kutné Hoře 13. 11. 2023

Home » Destinace » Cestovní ruch » Tiskové zprávy » Navýšení ubytovacích poplatků v Kutné Hoře

Nahoru