Městská hromadná doprava Kutná Hora PID

Od neděle 1.8.2021 byl zahájen provoz nových příměstských autobusových linek Integrované dopravy Středočeského kraje, jejichž součástí jsou i dvě linky MHD 801 a 802. Tyto linky byly doplněny některými příměstskými linkami, které budou cestujícím umožňovat dopravit se v Kutné Hoře i z jednotlivých městských částí  do centra (např. linky 705, 786, 788 a 805 dopraví cestující z Karlova na autobusové nádraží, linka 805 pak přiblíží centrum obyvatelům Kaňku). Některé příměstské linky projíždějí a obsluhují sídliště. 

Linka 801 je vypravována od polikliniky, jede ul. Kouřimskou a Čs. Legionářů na aut.st. , a dále přes sídliště k hlavnímu nádraží. Linka 802, která bude obsluhována převážně elektrobusy, vyjíždí z Vrchlice či ul. Fučíkovy přes centrum města a sídliště na hlavní nádraží.

pdf.png801_linka ke stažení (84,66 kB)

pdf.png802_linka ke stažení (111,35 kB)

Kompletní přehled jízdních řádů platných od 1. 8. 2021 volně ke stažení zde https://pid.cz

https://vhd.kutnahora.cz/jizdni-rady/ 

V tištěné podobě k dostání v Informační centrum Města Kutná Hora, Kollárova ul. nebo na utobusovém nádraží. 

Pokud bude cestující využívat autobusovou dopravu jen v Kutné Hoře, může si zakoupit 1pásmovou přestupní jízdenku platnou 30 minut pouze na území města Kutná Hora, a to za 15 Kč. Pro děti, studenty a seniory od 65 do 70 let bude nově platit sleva 75 %, od 70 let je jízdné zdarma. Jízdné pro Kutnou Horu za 15 Kč bude možné prozatím zakoupit jen u řidiče, a to hotově nebo platební kartou.

Home » Destinace » Novinky » Městská hromadná doprava Kutná Hora PID

Nahoru