Kutná Hora prezentovala své bohatství v Moravskoslezském kraji

Prezentaci cestovních kanceláří, regionů, krajů a měst doplnila nabídka nejznámějších lázeňských míst z České a Slovenské republiky. Nechyběly zde krajové speciality ať už v podobě tradičních řemesel nebo vynikajících místních specialit.

Již 3. rokem byla výstava zpestřena o zastoupení několika informačních center v rámci Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR). Návštěvníci tak měli možnost nahlédnout téměř do všech koutů České republiky.

Součástí výstavy byl také odborný vzdělávací seminář pro pracovníky turistických informačních center zaměřený na doplňkové služby informačních center v České republice a infocentra evropských metropolí.

Kutná Hora zde měla svou premiérovou účast, a možná i díky tomu byla velmi úspěšná.

Z řad návštěvníků byl věnován velký obdiv vzhledu stánku a také uceleným propagačním materiálům, které byly nespočetněkrát pochváleny.

Nejčastější dotazy směřovaly k dopravní dostupnosti. Největší zájem byl o ucelenou image brožuru a průřezový materiál obsahující turistické možnosti v destinaci Kutná Hora a okolí včetně mapy Kutné Hory a přehledu tradičních kulturních akcí v regionu.

Stánek Kutné Hory lákal návštěvníky veletrhu i na soutěžní kvíz o Kutné Hoře, který sklidil také velký úspěch.

Ke zvýšení návštěvnosti také přispěl současně probíhající Knižní a Svatební veletrh.

Zájem o Kutnou Horu byl i z řad vystavovatelů a s některými byla navázána úzká spolupráce.

Martin Betuštiak
Informační centrum Města Kutná Hora

Home » Destinace » Novinky » Kutná Hora prezentovala své bohatství v Moravskoslezském kraji

Nahoru