kurz emoce a jejich vliv na chování člověka

I v tomto semestru pokračujeme  s oblíbenou a atraktivní psychologií, náš nový kurz se zaměří na vliv emocí na chování lidí. Dozvíte se, co je to emoční inteligence, jak ji zvládnout, jak se dá využít i zneužít. Podíváme se i na různé druhy patologií, souvisejících s přílišnou citovou citlivostí či naopak s jejich absencí, jako jsou například neurózy, psychózy, psychopatie, sociopatie, autismus a pod.

Přednášející:

Mgr. Jana Mikšovská,

ARC - VŠPSV

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut a 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do pěti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 20 vyučovacích hodin.

Místo konání kurzu: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15 hodin      

Termíny konání kurzu: 26. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 10. 6. 2020

Cena za kurz: 850 Kč

Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk_cz

                             Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk_cz

Obsah kurzu

Emoce a jejich vliv na chování člověka 

1.   setkání – 26. 2. 2020

Název přednášky: Emoční inteligence I.

Emoční inteligence je schopnost jedince spolupracovat se svým sociálním okolímJe to schopnost vyznat se v pocitech, zvládat vlastní emoce a pochopit emoce jiných lidí. Emoce se dají využít i zneužít, mohou pomáhat i škodit, člověk je může projevovat i potlačovat. 

2.   setkání – 18. 3. 2020

Název přednášky: Emoční inteligence II.

3.   setkání – 15. 4. 2020

Název přednášky: Psychopatologie I.

Přílišná citlivost i absence citů se mohou odrazit na způsobech chování, které jsou již považovány za patologické. Některé z nich jsou snadněji zvladatelné, některé jsou trvalým znakem dané osobnosti. Přednášky budou zaměřeny na neurózy, psychózy, psychopatii, sociopatii, autismus apod.   

4.   setkání – 20. 5. 2020

Název přednášky: Psychopatologie II. 

5.   setkání – 10. 6. 2020

Název přednášky: Přednáška na aktuální téma

Místo konání kurzu: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Home » Destinace » Novinky » kurz emoce a jejich vliv na chování člověka

Nahoru