Katedrály pomáhají katedrále

KATEDRÁLY POMÁHAJÍ KATEDRÁLE
od 9. září do 3. prosince 2018 BUDOU PROBÍHAT BENEFIČNÍ KONCERTY NA PODPORU NÁRODNÍ SBÍRKY PRO STAVBU NOVÝCH VARHAN PRO KATEDRÁLU SV. VÍTA NA PRAŽSKÉM HRADĚ.
V České republice se kromě svatovítského chrámu nachází ještě tři další stavby, které se mohou pyšnit titulem gotická katedrála. V Čechách jsou kostely katedrálního architektonického typu vzácné. Shodou okolností je najdeme poměrně blízko hlavního města, a to právě ve Středočeském kraji. Katedrálami se mohou honosit dvě historická centra tohoto kraje, a to Kolín s chrámem sv. Bartoloměje a Kutná Hora s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie.
Proč by tedy nemohly katedrály pomoci katedrále a podílet se tak svou měrou na dostavbě varhan našeho národního klenotu? Organizátoři projektu, Římskokatolická farnost Kutná Hora, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec a Římskokatolická farnost Kolín, se rozhodli podpořit sbírku na nové varhany pro katedrálu sv. Víta benefičními koncerty, které budou probíhat od září do prosince tohoto roku.
Projekt je spojen čtyřmi základními pilíři. Prvním z nich je probuzení zájmu veřejnosti o společnou pomoc při realizaci výstavby nových varhan v katedrále, která sice byla oficiálně dokončena v roce 1929, ale stále nebyla udělána pomyslná závěrečná tečka, a tou jsou právě reprezentativní varhany, jichž je chrám hoden. Pobízející je i skutečnost, že si letos připomínáme 100. výročí od založení republiky. Druhým stavebním kamenem projektu je shodnost ve stylu architektury již zmíněných staveb. Třetí a čtvrtý pilíř lze shrnout jedním slovem – spojení. A to jak propojení měst Kutná Hora a Kolín, tak spojení lokálních umělců, kteří se na uskutečnění benefice budou podílet.
Kromě koncertů proběhnou také ve stejném období dvě doprovodné akce – ukázka kostelních varhan kutnohorské farnosti s výkladem místního varhaníka pro školy a výstava s názvem Varhany v Kutné Hoře, která se uskuteční v kapli Božího Těla tedy v místě, kde se nacházela varhanní dílna kutnohorského mistra Tučka.
Podpořme společně svou účastí sbírku, díky níž budeme moci zanechat odkaz budoucím generacím v podobě honosných varhan pro svatovítský chrám!

pdf.pngKatedraly pomahaji katedrale_plakat.(7,93 MB)

pdf.pngTisková zpráva Katedrály pomáhají katedrále(291,96 kB)

Home » Destinace » Novinky » Katedrály pomáhají katedrále

Nahoru