Dobrodružné putování po Kutnohorsku a Kolínsku

Startujeme již v sobotu 27. června 2020! A hrát můžete až do konce října. 

Mapu s herním plánem si každý zájemce o putování vyzvedne v následujících místech: 

 • pokladna zámku Radim
 • pokladna Kolínské řepařské drážky
 • pokladna zámku v Ratajích nad Sázavou
 • pokladna dětského parku Heroland
 • pokladna rozhledny Bohdanka
 • pokladna zámku Žleby
 • pokladny obory Žleby, chov bílých jelenů
 • Informační centrum Čáslav
 • Městské informační centrum Kolín
 • Turistické informační centrum Kolín
 • Informační centrum Města Kutná Hora
 • Informační centrum Sedlec
 • Turistické informační centrum Kouřim

Hra je rozdělena do dvou částí.

Jedna část je věnována putování po Kutnohorsku a Kolínsku a sbírání razítek. Navštivte místa, kde si do herního plánu obtiskněte piktogram z dřevěného razítka. Celkem nasbírejte 18 různých piktogramů. A máte na výběr ze 17 turistických cílů a 12 stanovišť s vidličkou a nožem. Všechna místa s piktogramy jsou zakreslena v mapě na herním plánu a uvedena v „legendě míst s razítky“ vedle mapy.

V druhé části hry odpovězte na zvídavé otázky, které se týkají míst v mapě vyznačených čísly 1 až 16 a z nich sestavte tajenku. Tajenku složíte z písmen, která jsou zapsána na tučně vyznačených polích nad otázkami. Tajenku zapište do předem připraveného místa v herním plánu.

Informace

Máte 12 piktogramů? Pak si můžete v místech s razítky nebo v jednom ze šesti turistických informačních center vyzvednout malý dárek! Ano, už jsme to prozradili, že malým dárkem je absolventská turistická vizitka! 

Máte 18 piktogramů a vyluštěnou tajenku? Pak jste se dostali do cíle a můžete se zúčastnit slosování o ceny. Do slosování se dostanete dvěma způsoby. Buď vyfoťte herní plán s nasbíranými piktogramy a vyluštěnou tajenkou a tuto fotografii pošlete na email  hra@kutnohorskokolinsko_cz, anebo zanechte vyplněný herní plán na některém z šesti turistických informačních center.

Slosování o zajímavé ceny proběhne 15. listopadu 2020. Ceny budou losovány ve dvou věkových kategoriích. A to v kategorii od 0 do 18 a od 19 do 100 let! 

Výherci budou kontaktováni emailem. Ceny a jejich poskytovatele budeme postupně zveřejňovat na našem facebookovém profilu! Na facebooku také najdete nápovědy k otázkám z herního plánu. 

tz, Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z.s.,  www.kutnohorskokolinsko.cz, FB, Instagram 

Kutnohorsko Kolinsko_web_1200x800.jpg

Home » Destinace » Novinky » Dobrodružné putování po Kutnohorsku a Kolínsku

Nahoru