Dni Dziedzictwa Europejskiego 12. - 13. 9.

W tych dniach otwierają się dla zwiedzajęcych bramy zabytkowych obiektów włącznie tych, które są normalnie częściowo lub całkowicie niedostępne.

Data: 12. - 13. 09. 2020

Organizator: 
Město Kutná Hora – oddělení památkové péče
Ing. Věra Žáčková
Tel.: +420 327 710 212
E-mail: zackova@mu_kutnahora_cz
Web: www.kutnahora.cz

Dny evropského dědictví_Jaroslav Procházka (1)(© Jaroslav Procházka)

Home » Destinace » Kultura » Dni Dziedzictwa Europejskiego 12. - 13. 9.

Up