DĚJINY EVROPY V SOUVISLOSTECH

DVOUSEMESTRÁLNÍ KURZ, KTERÝ VÁM NABÍZÍME, BUDE HLEDAT SOUVISLOSTI V HISTORICKÉM VÝVOJI NAŠEHO KONTINENTU. ZAMĚŘÍME SE NA VYBRANÉ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI, OSOBNOSTI A MYŠLENKOVÉ KONCEPTY, KTERÉ FORMOVALY NÁŠ KONTINENT, OD PRAVĚKU AŽ PO SOUČASNOST.

VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Přednášející:

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., rektor ARC – VŠPSV

doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV

doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC – VŠPSV

PhDr. Tomáš Veselý, odborný asistent na ARC – VŠPSV

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut a 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do pěti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 20 vyučovacích hodin.

Místo konání kurzu: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15

Termíny konání kurzu: 17. 2., 16. 3. od 14. 00, 16. 4., 21. 5., 17. 6. 2020

Cena za kurz: 850 Kč

Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk_cz

Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk_cz

Obsah kurzu

Dějiny Evropy v souvislostech Letní semestr:

Zimní semestr:

1.

Setkání – 17. 2. 2020

Název přednášky: Pravěk Evropy

Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC - VŠPSV

1.

Setkání –

Název přednášky: Evropa jako civilizační a politický koncept

Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., rektor ARC - VŠPSV

2.

Setkání – 16. 3. 2020 od 14. 00

Název přednášky: Evropa ve starověku

Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

2.

Setkání –

Název přednášky: Příchod svobody do Evropy

Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

3.

Setkání – 16. 4. 2020

Název přednášky: Monoteistické náboženské systémy a Evropa – judaismus, křesťanství, islám

Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

3.

Setkání –

Název přednášky: Umělecké koncepty Evropy

Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC - VŠPSV

4.

Setkání – 21. 5. 2020

Název přednášky: Politické a filozofické myšlení středověké a renesanční Evropy

Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

4.

Setkání –

Název přednášky: Vzestup a pád Evropy v 19. a 20. století

Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., rektor ARC - VŠPSV

5.

Setkání – 17. 6. 2020

Název přednášky: Fenomén války v evropských dějinách

Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., rektor ARC - VŠPSV

5.

Setkání –

Název přednášky: Moderní Evropa našich generací Přednášející: PhDr. Tomáš Veselý, odborný asistent na ARC – VŠPSVHome » Destinace » Novinky » DĚJINY EVROPY V SOUVISLOSTECH

Nahoru