Chrám svaté Barbory – plánované změny v roce 2018

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, která je správcem několika církevních památek v Kutné Hoře, plánuje od roku 2018 úpravu prohlídkových okruhů právě pro nejznámější z těchto památek – chrám svaté Barbory. Spojením stávajících prohlídkových okruhů dojde tedy ke zjednodušení vstupenkového systému. Základní okruh zahrnující přízemí chrámu sv. Barbory a kapli Božího Těla se od ledna 2018 rozšíří o prohlídku empor (vnitřních balkonů), kam si návštěvníci v současnosti kupují vstupenku samostatně. Novinkou tedy bude celoroční zpřístupnění empor a rozšíření expozice na emporách. Spojením prohlídkových okruhů dojde k úpravě výše vstupného: 120 Kč dospělí, 90 Kč senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let, 50 Kč děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP, děti mladší 6 let zdarma.

V rámci spolupráce s ostatními subjekty v Kutné Hoře a jejich památkami bude i v příštím roce možné zakoupit společnou vstupenku (tzv. „Trojvstupenku“) zahrnující kromě rozšířeného prohlídkového okruhu chrámu sv. Barbory také kostel Všech Svatých s kostnicí a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, které provozuje Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec. V souvislosti se změnou vstupného do chrámu sv. Barbory se upravuje také cena trojvstupenky: 220 Kč dospělí, 155 Kč senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let.

V souvislosti se zavedením povinnosti elektronické evidence tržeb dojde v průběhu roku 2018 ke změně systému vydávání vstupenek a k jejich vzhledu tak, aby splňovaly náležitosti vyplývající z příslušného zákona. Do budoucna zamýšlí arciděkanství zavést také možnost online prodeje vstupenek. Plánovaný systém umožní návštěvníkům zakoupit vstupenky do památek v předprodeji i  v pohodlí domova.

Arciděkanství spravuje kromě chrámu sv. Barbory také další památky, které v turistické sezóně otevírá pro veřejnost: kostel sv. Jakuba je otevřen zdarma, do kostela Matky Boží Na Náměti je vstupné 10 Kč, do kaple Božího Těla je pro samostatný vstup vstupné 10 Kč  a do kostela Nejsvětějšího srdce (u kláštera sv. Voršily) je vstup zdarma. Tento kostel je však vyhrazený k osobní modlitbě.

Do správy arciděkanství spadají také další kostely (kostel Nejsvětější Trojice, kostel Nanebevzetí P. Marie v Gruntě, kostel Všech svatých), které je možné navštívit pouze ve vybraných dnech během roku (Noc kostelů, Dny evropského dědictví, apod.) nebo po osobní dohodě, pokud přístup do památek není omezen z důvodu rekonstrukce objektů apod. U většiny památek ve vlastnictví arciděkanství opravy právě probíhají nebo jsou plánovány v blízké budoucnosti a jsou pro arciděkanství velkou finanční zátěží. Pro opravy objektů se arciděkanství snaží získat finance prostřednictvím různých dotačních titulů, vždy je však vyžadován vlastní podíl majitele památky. Pro některé stavební práce neexistují dotace, ze kterých lze čerpat. Zisk ze vstupného do památek arciděkanství je tedy významným zdrojem finančních prostředků pro opravy těchto památek.

pdf.png Cenový program od 1.1.2018 - CZ (pdf 255,56 kB)
 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 603 577 736
E-mail: kamila.dostalova@khfarnost_cz
Web: www.khfarnost.cz
www.facebook.com/chramsvbarbory

 

Home » Destinace » Novinky » Chrám svaté Barbory – plánované změny v roce 2018

Nahoru