Celebration of 17th november in Kutná Hora 17. 11.

A student celebration of the anniversary of the Velvet Revolution and the events of 17th November 1989.

Event Date: 17. 11. 2023

Organizer: 
ŘKF – arciděkanství Kutná Hora, Město Kutná Hora, Kutná Hora high school

Contakt person:
Ing. Monika Pravdová
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury
Města Kutná Hora
E-mail: pravdovam@mu_kutnahora_cz

Home » Destinace » Culture » Celebration of 17th november in Kutná Hora 17. 11.

Up