26. setkání hornických měst a obcí České Republiky 23. - 25. 9.

V termínu 23. – 25. 9. 2022 se v Kutné Hoře uskuteční 26. setkání hornických měst a obcí ČR. Jedná se o velkolepou událost, která přinese bohatý program s předpokládanou návštěvností města okolo 3000 – 5000 osob. Součástí programu bude mimo jiné průvod horníků městem, předávání cen Český Permon a kulturní program na Palackého náměstí v podobě Svatováclavských slavností. V tuto chvíli probíhá příprava programu, kterou má na starosti pracovní skupina stanovená Radou města. V únoru bude k akci zveřejněno více informací. V případě zájmu o ubytování se zájemci mohou inspirovat zde: https://destinace.kutnahora.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=1

Kontaktní osoba: Ing. Monika Pravdová
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury
Města Kutná Hora
E-mail: pravdovam@mu_kutnahora_cz

Home » Destinace » Kultura » Top akce 2022 » 26. setkání hornických měst a obcí České Republiky 23. - 25. 9.

Nahoru