ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZONY JARO / LÉTO 2018

24. 02. 2018

V návaznosti na prosincové zahájení nové podoby stálé expozice GASK „Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence“ bude slavnostně zahájena další dlouhodobá přehlídka coby aktuální zrcadlení barokní Galerie světců sochaře Františka Bauguta umístěné před jezuitskou kolejí. Projekt „Alej světců“ představí díla současných sochařů, která na zdech vstupní přízemní chodby galerie vytvoří podnětný dialog mezi velkorysými barokními prostory a plastickým projevem dneška.

Proběhnou komentované prohlídky k výstavám Barbory Bálkové, Josefiny Bakošové a Jana Tichého. Představíme dílo Richarda Loskota pojaté jako dialog s barokní sochou na venkovní zdi u vchodu do galerie z Barborské ulice. Těšit se můžete i na slam poetry. Podrobný program bude zveřejněn na www.gask.cz a na facebooku.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz