SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

11. 11. 2018, 17:00

Lampionový průvod od kostela sv. Jakuba k chrámu sv. Barbory, v jehož čele jede svatý Martin na bílém koni.

Pořadatel:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 115
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

3259-svatomartinsky-pochod-jan-smok-1.jpg

Typ: Jiná akce