SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

28. 10. 2018, 09:00

Ve výroční Den vzniku Československa se spojíme v modlitbě za naši zem při slavnostní mši svaté ve farním kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře, při které budeme prosit o Boží požehnání pro náš stát a celý národ.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Kostel sv. Jakuba

Web: http://www.khfarnost.cz