ŠKUBAL MAREK – Bůh odporných věcí / škrábané kresby

9. 03. 2018 - 28. 04. 2018, 00:00

Marek Škubal
Bůh odporných věcí

Výstava Marka Škubala Bůh odporných věcí navazuje na starší stejnojmenné projekty. Současná expozice je vlastně jejich vyvrcholením. Na cyklu Škubal pracoval několik let. V roce 2014 představil jeho první část na samostatné výstavě v plzeňské galerii Visio Art. Již tehdy tyto práce vyvolaly velkou pozornost. Celý cyklus tvoří 65 rytých kreseb, které představují jednotlivá božstva, patřící do svébytné a promyšlené mytologie, kterou postupně Marek Škubal vytvářel a zabydloval novými a novými mocnostmi. Vzniklo tak jakési zvláštní temné pandemonium či bestiář světa za oponou viditelného. Diváku v této souvislosti mohou vytanout na mysli litografie Odilona Redona inspirované románem Gustava Flauberta Pokušení svatého Antonína nebo některé práce Vasilije Kandinského stejně jako „kunstformen der natur“ Ernesta Haeckela. Téma bájných a božských červů nalézá Škubal nejen v dějinách umění, ale i v nejrůznějších mytologických systémech. Této tématice se ostatně věnuje i ve svém doktorandském studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. S ohledem na vystavené práce může být překvapivá informace, že Marek Škubal je především pozoruhodný sochař. Jeho umělecké aktivity se ale přirozeně rozprostírají v širším spektru forem. Škubal byl vždy fascinován detailem, přehlédnutelnou maličkostí, která ale může mít překvapivě zásadní vlastnosti i významy. Jeho tvůrčí preciznost hraničí s umanutostí i fyzickým vypětím, které významově dotváří celek. Tisíce hodin, které se skalpelem v ruce autor nad cyklem strávil dávají dílu až magický či rituální charakter. Autor svou kresbu postupně zdokonaloval, což vynikne při srovnání počátků a konce celého cyklu. Celá série je pečlivě promyšlena tak, aby působila kompaktně, jako celistvý soubor, stejně jako individuální a samostatná umělecká díla.

Otto M. Urban

3288-gfj.jpg

Typ: Výstavy

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377

Web: http://www.gfj.kh.cz