PSYCHOLOGIE RODINY

1. 09. 2018 - 30. 09. 2018, 00:00

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

si Vás dovolují pozvat na kurz

Psychologie Rodiny

TERMÍNY KURZŮ BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM PRVNÍ POLOVINY ZÁŘÍ

Přinášíme vám další z kurzů psychologie s velmi aktuální tEmatikou. Tentokrát se zaměříme na rodinu. dozvíte se     o postavení rodiny v moderní společnosti, o tom, jak řešit konflikty v manželství, co se skrývá pod pojmem „Syndromu prázdného hnízda“ i proč děti zlobí.

Přednášející:

Mgr. Jana Mikšovská,

ARC - VŠPSV

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut a 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do pěti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 20 vyučovacích hodin.

Místo konání kurzu: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15 hodin      

Termíny konání kurzu: Budou upřesněny v první polovině září

Cena za kurz: 800 Kč

Kontaktní osoby: Eva Strnadová, tel.: 605 408 887, e-mail: strnadova@visk.cz, Bc. Jana Mutlová, tel.: 733 642 648, e-mail: mutlova@visk.cz

 

Obsah kurzu Rodinná psychologie

 

1.   setkání –

Název přednášky: Rodina v moderní společnosti    

Anotace obsahu přednášky: Rodina a její formy se vyvíjejí v souvislosti se společenskými změnami a proměnou kulturních faktorů, které ovlivňují postavení rodiny ve společnosti i vztahy uvnitř rodiny. Moderní rodina ztratila některé ze svých dřívějších funkcí, další funkce pouze ztratily své postavení, jiné naopak získaly na důležitosti.

 

2.   Setkání –

Název přednášky: Řešení manželských konfliktů 

Anotace obsahu přednášky: Konflikty nemá většina lidí ráda. Přetrvávající neřešené konflikty se ale řeší mnohonásobně hůře, někdy mohou dokonce manželství zničit. Je proto dobré ke každému konfliktu přistupovat aktivně            a snažit se si vše s partnerem vyjasnit.

    

3.   Setkání –

Název přednášky: Syndrom prázdného hnízda

Anotace obsahu přednášky: Často se o syndromu prázdného hnízda hovoří v souvislosti se ženami, ale není to zcela přesné, syndrom opuštěného domova se týká i mužů. Syndrom obnáší pocity smutku, které v extrémním případě mohou přerůst do deprese. Nemusí to vždy být jednorázový                     a definitivní odchod dětí z domova, může jít také o průběžný stav při dospívání dětí a jejich směřování mimo rodinu.

 

4.   Setkání –

Název přednášky:  Proč děti zlobí 

Anotace obsahu přednášky: Důvodů, proč děti zlobí, je mnoho. Některé se dají odhalit snadno, jiné obtížněji. Ale co je to vlastně zlobení? Dítě není zmenšeninou dospělého, ale dospělí už většinou zapomněli, jak se chovali jako děti. Množství nepochopitelných reakcí dětí vzniká proto, že mozek dítěte je ve vývoji, dítě nerozumí věcem stejně jako dospělý. Také výchovné metody jsou různorodé. Ne všechny ale fungují stejně a na všechny děti.

 

5.   Setkání –

 Název přednášky: Přednáška na aktuální téma

Typ: Vzdělávací

Místo konání: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora