OSLAVY DESÁTÉHO VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ KATEDRÁLY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE

9. 05. 2019, 17:00

Speciální odborné prohlídky s výkladem v katedrále. Vstup na všechny speciální prohlídky zdarma, nutná rezervace na http://rezervace.sedlec.info.

9. 5. | 17:00 hod.           

Rekonstrukce katedrály – provází Karel Koubský, Vít Mlázovský a Aleš Pospíšil

Skupina bude rozdělena na 3 menší. Každý průvodce bude mít vlastní program a během večera se vystřídají. P. Koubský v kinosálu představí fotografie z rekonstrukce, bude vyprávět příběhy spojené s pracemi a přípravou celé akce. P. Pospíšil se skupinou projde přes severní podkroví na kůr, jeho výklad se bude týkat historických a architektonických záležitostí spojených s katedrálou a rekonstrukcí. P. Mlázovský bude v severním podkroví a bude se věnovat hlavně statickým a projekčním věcem. Tato část bude spíše pro zdatnější jedince, neboť se vystoupá až na jižní podkroví, které je běžně návštěvníkům zavřené a není jednoduše schůdné.

Délka trvání: 2 hodiny, max. kapacita: 60 osob

16. 5. | 17:00 a 19:00 hod.

J. B. Santini v podání odborníků PhDr. Jiřího Kotalíka a Stanislava Růžičky

Přednášející jsou členy Santiniho spolku. Obě přednášky se budou vzájemně doplňovat a prolínat, dotknou se života a díla J. B. Santiniho a přesahu barokní architektury v Čechách.

Délka trvání: 75 minut každá prohlídka, max. kapacita: 40 osob každá prohlídka

24. 5. | 18:00 a 20:00 hod.

Obrazy v katedrále – provádí Karel Vopařil

Prohlídka bude věnována hlavně životu a dílu Petra Brandla, Jakuba Steinfelse ze Stenfelsu, Michala Leopolda Willmanna a Matěje Václava Jäckela. Průvodce obejde katedrálu a seznámí návštěvníky s originálními obrazy (sochami), jejich významem a propojí s dobou, v níž vznikaly a s osobou jejich autora. Program v rámci Noci kostelů 2019.
Délka trvání: 1,5 hodiny každá prohlídka, max. kapacita: 40 osob

www.sedlec.info

5590-katedrala-nanebevzeti-panny-marie-a-sv-jana-krtitele-cathedral-of-assumption-of-our-lady-and-st-john-the-baptist.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci

Web: http://www.sedlec.info