Noční prohlídky sedlecké kostnice a katedrály - pouze letos

19. 08. 2022, 20:00

Repeating period: 1 week (27. 08. 2022, 01:00)

Program plný nezapomenutelných zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program však ještě zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každý pátek od 1. července do 26. srpna 2022

Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny

Vstupné: základní – 500,-Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 300,-Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.

Předprodej vstupenek:
www.kutnohorskeleto.cz 
Informační centrum Města Kutná Hora, Kollárova 589
Informační centrum Kutná Hora - Sedlec, Zámecká 279
Informační centrum u chrámu sv. Barbory, Barborská 685

Maximální kapacita: 50 osob 

Pořadatel: 
Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec
Tel.: +420 326 551 049
E-mail: info@sedlec.info
Web: www.sedlec.info

 

10243-nocni-sedlec.jpg

Typ: Top events

Organizátor: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

Place: Kostel Všech svatých s kostnicí, Zámecká ul., 284 03 Kutná Hora - Sedlec

Site with more information: http://www.kutnohorskeleto.cz