NOČNÍ KONCERT A PROHLÍDKA kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě při svíčkách

25. 08. 2019, 19:00

Kostel vás zve o letošních prázdninách pouze 2x do svých prostor. Ve večerním šeru chrámového prostoru můžete naslouchat varhanní hudbě a komentované prohlídce. Velký kostel v malé obci, citlivě zasazen do přírodní scenérie, je pro každého návštěvníka nečekaným překvapením. Zazní skladby starých mistrů i současných skladatelů. Architektura stoleté stavby, secesní výmalba nebývalého rozsahu, kvalitně provedený interiér stojí rozhodně za zhlédnutí. Můžete ocenit i světelnou a akustickou výjimečnost chrámového prostoru. Hudba je střídána komentářem o historii, křesťanské symbolice a duchovních souvislostech stavby. Na úvod uslyšíte i nejstarší chrámový zvon kutnohorského "stříbrného revíru".

Dobrovolný příspěvek bude využit ve prospěch kostela.

Pořadatel:
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora

Kontaktní osoba: Lubomír Krátký
E-mail: krat.lub@seznam.cz

6239-grunta.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Místo konání: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

Web: http://www.khfarnost.cz