Muzejní noc v GASK (Jezuitská kolej)

18. 05. 2018, 18:15

18:15 – 18:55 hod. Dvanáct měsíčků – refektář - Divadlo Drak - divadelní představení (nejen) pro děti.

18:30 – 20:00 hod. Workshop pro děti k výstavě časopisu Raketa.

19:30 hod. Módní přehlídka Josefiny Bakošové

20:30 hod. Koncert Lady Merlot – konferenční sál severního křídla. Skupina 4 hudebnic z Prahy.

Workshop na výrobu placek s motivy z nové stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – obměny
a intervence bude probíhat po celou dobu akce.

Výtvarná dílna pracující s vybranými motivy z obrazů ze stálé expozice GASK ukáže, jak hravě „recyklovat“ umění.

Vstup zdarma.

3572-gask-plakat-a2-muzejni-noc-el.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej, GASK

Web: http://www.gask.cz