MŠE SVATÁ NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU / HROMNICE

2. 02. 2018, 18:00

Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů". Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např. i při bouřce.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Chrám sv. Barbory

Web: http://www.khfarnost.cz