Komentované prohlídky na tvrzi Malešov

20. 07. 2022, 15:00

Perioda opakování: 1 týden (28. 07. 2022, 01:00)

Tvrz Malešov prochází od roku 2002 rekonstrukcí, která se ji snaží do přiblížit vzhledu na konci 15. století.

Nejstarší zmínka o tvrzi Malešov pochází z roku 1303. Na konci 14. a počátku 15. století patřila tvrz bohaté kutnohorské rodině Ruthardovců, kteří zřejmě provedli její dostavbu. Tehdejší tvrz měla podobu čtyřhranné věže, jež byla patrně zakončena dřevěným podsebitím a střechou. Interiér věže byl rozdělen dřevěnými patry. Malešovská věž patří k největším v Čechách. Ostroh, na němž tvrz stojí, byl od ostatní vsi oddělen příkopem. Celý areál tvrze byl obehnán hradbou, na západní straně byl posílen ještě menší parkánovou hradbou a dvěma okrouhlými baštami. Zbytek jedné z nich se nám zachoval dodnes.

Za husitských válek se poblíž vsi Malešov odehrála jedna z jejich nejkrvavějších bitev (7.6.1424). V průběhu 15. století byla tvrz několikrát obležena, poprvé husity v roce 1421 a podruhé roku 1472 vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Na konci 15. století byla tvrz z části přestavěna. Byla prolomena nová větší okna a celá věž získala novou renesanční fasádu. V areálu byly postaveny další, dnes již neexistující budovy a před příkopem vznikl hospodářský dvůr.

Až do 17. století pak tvrz často střídala majitele. Roku 1666 koupil Malešov Jan hrabě Špork, který ji upravil na hospodářské a správní centrum panství. Pro bydlení si postavil nový zámek v nedaleké Roztěži. V této době docházelo k dalším přestavbám věže, která byla přeměněna na sýpku a získala novou barokní střechu, zakončenou cibulovou věžičkou s lucernou.

Skladem tvrz zůstala až do roku 1985. Tvrz byla poté opuštěna až do dnešní doby, kdy se opět začíná probouzet k životu.

Prohlídky tvrze probíhají v červenci každý pátek a středu od 8. do 29. 7. vždy od 15:00 do 17:00 hod.

V ostatní dny je tvrz vyhrazena k soukromým účelům. Změna termínu, vzhledem k možnému pronájmu objektu, vyhrazena.

Vstupné: 

Dospělí - 100 Kč
Důchodci, ZTP - 50 Kč
Děti, studenti - 50 Kč
Děti do 5 let - zdarma

Pořadatel:
Mgr. Ondřej Slačálek
Tel.: +420 777 352 990
E-mail: ondrej@malesov.cz
Web: www.malesov.cz

22437-tvrz-malesov.jpg

Typ: Vzdělávací

Organizátor: Ondřej Slačálek

Místo konání: Tvrz Malešov, 285 41 Malešov

Web: http://www.malesov.cz