DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

6. 09. 2017, 10:00

Seznámíme Vás s nabídkou našich služeb a půjčovnou kompenzačních pomůcek, prohlédnete si prostory, kde se scházejí naši klienti na akci Tvoření a Trénování paměti a prohlédnete si jejich výrobky. Můžete si nechat změřit tlak a glykemii u pracovníků ČČK, koupit baterie do sluchadel a

seznámit se s pomůckami pro sluchově postižené. Připravíme Vám malé pohoštění a rádi odpovíme

na vaše dotazy. Těšíme se na Vás.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Centrum pro zdravotně postižené Kutná Hora, Dolní 186