Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus – Vidět čas

11. 03. 2018 - 27. 05. 2018, 00:00

Výstavní projekt Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse představuje soubor prací, jejichž východiska jsou založena na polaritě fyzického a virtuálního ve vztahu k vnímání času a časových procesů. Na jedné straně vychází projekt z principů známých fyzikálních zákonitostí, podle kterých se orientujeme ve světě. Na straně druhé reflektuje fiktivní svět virtuálních datových prostředí, která ve stále větší míře ovlivňují naše vnímání, prožívání a rozhodování. Tato bipolarita v současném světě splývá v jeden celek a vytváří novou iluzi reality. Díla jsou vytvořena převážně kombinací objektů, projekcí a prostorových instalací. Využívají uzavřené audiovizuální formáty, ale i principy vizualizace dat v reálném čase a interaktivitu.

Vernisáž: 10. 3. v 16:00 hod.

0-gask-plakat-a2-mrkus-hanzlik.jpg

Typ: Výstavy

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz