BĚH PRO ZVON

20. 10. 2019

Přijďte si s námi zaběhat!

Pořadatel:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 115
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

Typ: Sportovní