BĚH PRO ZVON

20. 10. 2019

IV. ročníku běžeckého závodu, jehož letošním tématem je svoboda, kterou v naší zemi již třicet let užíváme, ale o kterou je stále potřeba bojovat a vytrvale usilovat. Běžecký závod je symbolem tohoto úsilí a také jeho oslavou. Trasy pro dospělé budou připraveny v délce 3,5 a 10 kilometrů, součástí programu bude i dětský závod.
www.khfarnost.cz/aktivity

Pořadatel:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 115
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

5104-beh-pro-zvon-19.jpg

Typ: Sport