5. setkání v rámci kurzu " SOUMRAK MONARCHIE"

11. 01. 2018, 09:00

Přednášející: Mgr. Vladimír Böhm, předseda Akademického senátu ARC – VŠPSV

Název přednášky: Kolín za První světové války

Anotace obsahu přednášky:

Přednáška bude mapovat, jak se První světová válka promítla do života jednoho českého města. Jaké bylo zásobování obyvatel, co nejvíce ovlivňovalo Kolínskou každodennost.

Soumrak monarchie Kutná Hora - podrobný program kurzu.pdf

Typ: Vzdělávací

Organizátor: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE A ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK - VISK

Web: http://www.visk.cz/