4. EVROPSKÉ MISTROVSTVÍ V LOVU KAPRŮ PRO MLÁDEŽ

29. 05. 2018, 18:00

V 17:45 hod. slavnostní zahájení před chrámem sv. Barbory a následný přesun do chrámu sv. Barbory, kde proběhne uvítání a promluva pana arciděkana Jana Uhlíře.

Mistrovství se koná 28. 5. – 2. 6. na jezeře Katlov (Červené Janovice). Velký doprovodný program
v sobotu 2. 6. od 10:00 do 20:00 hod. Více informací na: www.katlov.com/harmonogram-akce/.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Chrám sv. Barbory