Prezentace koncepce „chytrých měst“

Vážení,

rád bych vás pozval na 27. února na 17 hodinu do Rytířského sálu ve Vlašském dvoře na veřejnou prezentaci koncepce Smart Cities („chytrých měst“)

Rádi bychom všem - odborné veřejnosti, zástupcům státních i městských organizací, zastupitelům, úředníkům, městským komisím i veřejnosti – vysvětlili na veřejné prezentaci, co je smyslem „chytrých měst“  a jak by mohla do budoucna fungovat spolupráce na bázi těchto nových technologií a koncepcí.  Tato koncepce by měla být pak všeobecně uznávaným dokumentem, ze kterého budou vycházet dílčí řešení v jednotlivých oblastech (např. doprava, energetika, odpady, veřejné osvětlení atd.)

Prosím dostavte se, připravte si otázky a snažte se využít možnosti se s touto moderní myšlenkou řízení měst, průmyslových areálů nebo jen budov seznámit. Uživateli a partnery v projektu bychom pak  měli být všichni - občané, organizace, firmy, město -  tzn. je nutné se s touto problematikou seznámit, vědět, co dokáže a případně jak tuto celkovou nebo i jen dílčí oblasti naplňovat. 

Děkuji a budu se těšit na viděnou

Bc. Martin Starý, DiS.
starosta
Městský úřad Kutná Hora
tel.: 327 710 100