Podpořte nápady studentů

Kutná Hora, 7. června 2018 – Rekonstrukce posilovny, lepší vybavení do fyzikální laboratoře, nabíjecí místo ve škole, stavebnicový květinový válec, workoutové hřiště nebo třeba salátový bar. To jsou jen některé ze studentských nápadů soutěžního projektu Lepší místo ve škole v Kutné Hoře. Studenti ze tří zapojených středních škol opět diskutují ve výuce o tom, co je to veřejný prostor a přemýšlejí nad tím, jak by chtěli vylepšit svou školu a její okolí. A který nápad vyhraje a získá 50 000 korun na realizaci? O tom rozhodne veřejnost a porota.

 

Studenti procházejí několika fázemi projektu. Učí se vnímat své okolí v nové perspektivě, tedy s tím, že oni sami v něm mohou něco ovlivnit a změnit. Své nápady na zlepšení zasílali během dubna přes aplikaci Lepší místo. Do projektu Lepší místo ve škole se v letošním ročníku zapojily Střední průmyslová škola, Gymnázium J. Ortena a SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora.

 

„ V rámci našeho podnikání a směřování nám jde o princip a smysl. Projekty Lepšího místa mají reálný dopad na občany, děti i studenty a učí je být aktivní, přicházet s nápady, hledat argumenty, participovat a spolupracovat,“ vysvětluje partnerství v projektu jednatel EC Kutná Hora, Petr Polívka. Studenti své nápady promýšlejí, připravují si rámcový rozpočet, učí se své nápady přetavit do prezentací tak, aby zaujali veřejnost i porotu. „Veřejný prostor je pro naši firmu velké téma, naše herní prvky jsou často jeho součástí. Je pro nás tedy přirozeným krokem podílet se na projektech Lepšího místa a rádi podpoříme nápady studentů,“ doplňuje Radek Herold, ředitel firmy Herold.

 

Společně s vedením škol byly vybrány za každou školu tři nejlepší nápady, které studenti rozpracují do prezentací, v nichž je například i část věnovaná rámcovému rozpočtu. Průběh projektu popisuje Petr Steklý z Lepšího místa: „Setkáváme se se studenty ve výuce a povídáme si s nimi o možnostech, jak vylepšit jejich školu či okolí. Ptáme se jich, diskutujeme, zajímá nás, jak mladá generace přemýšlí a kam směřuje.“

„V Kutné Hoře už děti a studenti během tří ročníků vymysleli spoustu skvělých nápadů na zvelebení škol. Vyrostl skleník na terase ZŠ T. G. Masaryka, vznikla venkovní učebna pod borovicí na ZŠ Žižkov a mobilní mini kuchyňka na SOŠ a SOU řemesel,“ doplňuje Kamila Drtilová z Lepšího místa.

 

Svůj hlas na podporu jednotlivých nápadů je možno dát od 4. 6. do 13. 6. na www.lepsimisto.cz. Na konci června čeká studenty velké finále před nezávislou porotou. Na základě veřejného hlasování a hlasování poroty pak bude vyhodnocen nejlepší nápad, jehož realizaci podpoří EC Kutná Hora, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, firma Herold a město Kutná Hora. Iniciátorem a organizátorem projektu je Lepší místo.

Sledujte: www.lepsimisto.cz

              https://www.facebook.com/lepsimisto/

Kontakt:
Kamila Drtilová
PR manažerka
kamila.drtilova@lepsimisto_cz
737 724 283
Lepší místo Kutná Hora hlasování A5 (pdf, 2,2 MB)