Omezení provozu chrámu sv. Barbory v červnu

V červnu je chrám sv. Barbory včetně empor a kaple Božího těla otevřen denně od 9:00 do 18:00 hodin. V tomto měsíci bude již otevřen i kostel sv. Jakuba denně 10:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00. A to vše mimo následující omezení:

2. – 9. 6. probíhá v našich objektech Mezinárodní hudební festival www.mfkh.cz, který může částečně omezit provoz:
- během jednotlivých dní budou probíhat zvukové zkoušky - prosíme průvodce skupin, aby v tuto dobu podávali výklad před chrámem
- v chrámu bude instalováno pódium, které zůstane po celou dobu festivalu před oltářem

3. 6. bude chrám sv. Barbory otevřen až od 11:30 hodin

3. 6. bude kostel sv. Jakuba otevřen od 10:00 do 11:00 hodin a od 13:30 do 17:00

9. 6. bude kaple Božího těla otevřena od 9:00 do 13:30 a od 15:45 do 18:00

9. 6. bude kostel sv. Jakuba otevřen od 12:30 do 17:00

16. 6. bude kaple Božího těla otevřena od 9:00 do 14:00 a od 16:15 do 18:00

16. 6. bude kostel sv. Jakuba otevřen od 10:00 do 13:00 hodin a od 15:30 do 17:00

23. – 24. 6. po oba dny probíhá v okolí chrámu historická slavnost Královské stříbření Kutné Hory:       
23. 6. platí běžná otevírací doba
24. 6. bude chrám sv. Barbory přístupný až po Stříbrné mši, nejdříve v 11:30

29. 6. bude kaple Božího těla otevřena od 9:00 do 12:00 a od 14:15 do 18:00

30. 6. bude chrám sv. Barbory otevřen až od 13:00

 

Kontakt:
Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 515 796
tel.: +420 775 363 938
e-mail: info@khfarnost_cz
www.khfarnost.cz
www.facebook.com/chramsvbarbory