Kamenná kašna

Ve středověku došlo v Kutné Hoře z důvodu intenzivní důlní činnosti k narušení spodních pramenů a město mělo problémy s dostatkem pitné vody. Tento problém byl vyřešen v roce 1495 postavením dvanáctiboké kamenné kašny na dnešním Rejskově náměstí. Původně zastřešená kašna sloužila jako rezervoár vody, do nějž byla pitná voda přiváděna dřevěným potrubím z 2,5 km vzdáleného pramene svatého Vojtěcha u Bylan. Tímto způsobem se pitná voda do města přiváděla až do roku 1890.  Pozdně gotická kašna ve tvaru dvanáctibokého hranolu byla pravděpodobně dílem stavitele Brikcího z Vratislavi.

Virtuální prohlídky  Virtuální prohlídky →